Konzultace

V rámci konzultací se zaměřujeme na výchovné, vzdělávací a vývojové problémy, se kterými si nevíte rady.
Soustředíme se především na:

 • poruchy učení
 • rozvoj řeči od narození
 • zrakové vnímání
 • pravolevá orientace
 • nácvik motoriky (hrubé i jemné)
 • rozvoj paměti
 • správné hygienické návyky
 • koordinace pohybu
 • grafomotoriku (odstraňování obtíží při psaní – diakritika, návaznost písma)
 • matematická gramotnost (záměna matematických znamének)
 • a další...

Poskytneme Vám informace, co s konkrétními obtížemi dělat a jakým způsobem s dítětem pracovat.

V současné době máme zaváděcí ceny. 

,,Laskavá autorita nastaví přirozené hranice."

Poskytujeme konzultace i rodinám s maličkými dětmi.

Hledáme řešení společně s rodiči, jak zvládat domácnost, jak nastavit denní režim, jak nebýt otrokem vlastních dětí. Někoho milovat, naznamená, že mu dovolíme vše. Učíme dospělé doprovázet dítě, aby zvládlo situaci a potom se upozadit. Odebírat postupně dopomoc.

,,Být arogantní a ukazovat na chyby toho druhého nevede k demokracii."

 

Rozvoj řeči

Nácvik správné výslovnosti od nejútlejšího věku.

Od narození  dítě pozoruje, jak se nad ním naklání děti i dospělí a něco mu říkají. Pozoruje pohyb rtů a spojuje si jej se zvukem. Pro toto období jsem uvedla lidová říkadla pod záložkou Říkadla. Je vhodné, vybrat si 2 - 3 krátká říkadla a ta často opakovat.

Od 6 měsíců je dobré jedno delší říkadlo doplnit pohybem ruky. Není třeba používat velké množství říkadel. 

Po prvním roce je dítě schopno vnímat a pozorovat širší okolí. K tomu je vhodný jednoduchý slovní doprovod, který se stále opakuje. Dbejte na správnou a pečlivou výslovnost.

Letadlo letí, mávejte mu děti.

Motýlek letí, hledá naše děti

 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign