Poradna

,,Laskavá autorita nastaví přirozené hranice."

  • hygienické návyky
  • spolupráce s psychologem

 

Logopedie 

Nácvik správné výslovnosti od nejútlejšího věku.

Od narození  dítě pozoruje, jak se nad ním naklání děti i dospělí a něco mu říkají. Pozoruje pohyb rtů a spojuje si jej se zvukem. Pro toto období jsem uvedla lidová říkadla pod záložkou Říkadla. Je vhodné, vybrat si 2 - 3 krátká říkadla a ta často opakovat.

Od 6 měsíců je dobré jedno delší říkadlo doplnit pohybem ruky. Není třeba používat velké množství říkadel. 

Po prvním roce je dítě schopno vnímat a pozorovat širší okolí. K tomu je vhodný jednoduchý slovní doprovod, který se stále opakuje. Dbejte na správnou a pečlivou výslovnost.

Letadlo letí, mávejte mu děti.

Motýlek letí, hledá naše děti

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign