Přišlo jaro do vsi

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je slaměná figura oblečená v ženských šatech, známá pod četnými jmény jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka. Formy jména Morana jsou užívány především na východě. Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli, ale také na neděli Družebnou a Květnou. V Lužici se konal na Družebnou neděli. Slavnost byla také známa v některých německých oblastech, například ve FrancíchDurynsku a Sasku.

Podobné rituály pohřbívání či spalování různých figur se provádějí také během masopustu, týká se to například českého Bakcha nebo ruské Maslenice. V období letnic je zase v Rusku pohřbíván Kupalo nebo Kostroma, u jižních Slovanů German či Kalojan. Jarní vynášení smrti bylo u východních a jižních Slovanů nahrazeno oslavami jara na sv. Jiří, na kterých se více podepsal křesťanský vliv. Římskou obdobou rituálu byla slavnost Argei.

Zdroj cs.wikipedia.org/wiki/Vítání _jara 

 

Přišlo jaro do vsi,

kde jsi, zimo, kde jsi,

byla zima mazi náma

a teď už je za horama.

Hu, hu, hu, jaro už je tu.

Nesem babu v koši,
smrt nás o ni prosí.
Už Mořena leží
a zubama škeří,
helo, helo, helo, helo!

(Ze Slezska)

 

Smrt, smrt ukrutná,
kyselica nechutná!
Kyselicu sníme
a smrt utopíme!

(Z Moravy)

 

Nešemy Mařocha,
nešem do potoka,
do černeho lesa,
do zimneho plesa.

(Ze Slezska)

 

Nešemy Mařinu
v oleji smažinu,
babu černu, zimnu,
pryč s ňu za dědinu!

(Ze Slezska)

 

Na smrtelnou neděli
baba sedí v věrteli,
muzikanti, hrajte jí!
Muzikanti povídali,
že by babě nezahráli.

(Z Čech)

 

Smrťáka nesem
s velikým nosem,
do vody ho dáme,
nad ním zazpíváme.

(Z Čech)

 

Zelenaj sa, zelenaj,
travěnko zelená!
Jak sa já mám zelenat,
dyž nemám kořena.

(Ze Slovácka)

 

Lúbí sa mně, lúbí,
to rusavské dúbí,
ono je zelené
od vrchu do země.

(Z Valašska, Nápěv Č. Z. č. 70)

 

Stáhnout si můžete zde: Přišlo jaro do vsi

 

VELIKONOCE 

Ben, ben,
blechy ven,
a vajíčka
do košíčka
sem.

(Z Valašska)

Pomlázka se čepejří,
babička mi nevěří.
Vystrčte, dědečku,
babičku ze dveří!

(Z Moravy)

Slepička kdák,
vajíčko křáp,
nenechte mě dlouho stát,
já musím do Prahy
ovečky hnát

(Z Moravy)

Kdo chce včecko vědět,
musí rok na tomto vajíčku sedět.

(Z Moravy)

To vajíčko malovaný
je od srdce darovaný.

(Z Čech)

Stáhnout si můžete zde: Velikonoce

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign