Proč navštívit soukromou praxi praktického pedagoga?

Dítě je dar. Ne každý ví, jak vést dítě. Ne každému se daří nastavit hranice v komunikaci dítěte s okolím. Jeden z důvodů, proč jsme založili Dětské pedagogické centrum v Bučovicích je skutečnost, že umíme nastavovat dětem zdravé hranice v chování a vedeme je ke zdvořilé komunikaci. 
Proč právě v Bučovicích? Zajisté si ještě vzpomenete na působení pana učitele Pavla Hanouska z Nemochovic a Libora Hanouska z Pavlovic. Zakladatelkou Dětského pedagogického centra je Dobruška Hanousková, která kráčí ve šlépějích svých předků.

 

Nejste si jisti s vedením vašeho dítěte? Pomůžeme Vám najít cestu.

Činnost praktického pedagoga je služba, která doplňuje širokou škálu stávajících aktivit. Zajímá se o zdravý vývoj dítěte již od narození a provázíme dítě až do jeho 10 let. Přispívá k rovnoměrnému rozvoji a předchází spolu s rodiči k pozdějším možným obtížím. 

Mimo jiné reagujeme na přetížené pedagogicko-psychologické poradny a individuálně odstraňujeme vzdělávací obtíže na základě doporučení těchto zařízení.

 *Kdo je praktický pedagog? Pedagog, který pečuje o zdravý duševní rozvoj dítěte od narození do 10 let. Praktický pedagog je pedagog s minimální 20letou praxí ve školství. Provádí Vás zdravým vývojem dítěte v oblasti vzdělávání a smyslového vnímání v duchu psychické pohody dítěte. Poskytuje i konuzutace pedagogickým pracovníkům. (1. 1. 2023)
**Kdo je klinický psycholog? Klinický psycholog je člověk, který po studiu psychologie absolvuje stejnou atestační přípravu jako lékaři. Následně může poskytovat psychologické konzultace ve zdravotnictví, tedy hrazené zdravotním pojištěním. Nepředepisuje léky, může ale stanovit diagnózu.19. 4. 2021
Kdo to je lektor? Lektor provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech vybraného oboru činnosti.
Kdo je pedagogický konzultant? Pedagog s 30letou praxí, který odborně vede osoby, pečující o děti.

 "Jsem praktický pedagog, nejsem klinický psycholog ani klinický logoped. Jsem tu proto, abych společně s Vámi rovnoměrně rozvíjela vnímání a dovednosti Vašich dětí, a vy k těmto odborníkům již nemuseli. Díky svým mnohaletým zkušenostem propojuji lékařská zařízení a pedagogická pracoviště. Pomáhám tím předcházet vážnějším problémům ve vývoji dítěte."

Dobruška Hanousková

 Již od narození dítěte se věnujeme:

  • rozvoji smyslů
  • rozvoji řeči 
  • rozvoji hrubé motoriky
  • rozvoji pohybu

     

Vedeme děti v oblasti jeho rozvoje před nástupem do školky či školy. Vycházíme především z danosti, že se dítě učí nápodobou a jejich příkladem jsme my – rodiče, prarodiče, vychovatelé, učitelé, sourozenci, trenéři.

 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign