Prohlášení o ochraně osobních údajů – Dětské pedagogické centrum Dobrunka

Milí návštěvníci našich stránek,

v tomto dokumentu se dozvíte základní informace o nakládání s osobními údaji u nás v Dětském pedagogickém centru Dobrunka. Dozvíte se například, čí osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem s nimi zacházíme, co se s nimi děje, kdo (a z jakého důvodu) k nim může mít přístup nebo co nás opravňuje pro shromažďování údajů.

Zpracování osobních údajů se řídí především evropským nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR nařízení). Věnujte, prosím, chvilku pro přečtení informací o ochraně Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Dobruška Hanousková, fyzická osoba podnikající pod IČ: 41614160, se sídlem Čechyně 155, 683 01 Rousínov, www.dobrunka.cz (dále jen jako Správce nebo také Dětské pedagogické centrum).

V pedagogickém centru Dobrunka zpracováváme osobní údaje výhradně našich členů a osob, které s námi uzavírají smlouvy (např. smlouvy o dílo, dodavatelské smlouvy, smlouvy o spolupráci, smlouvy o vzdělávání dětí).

Osobní údaje v takovém případě zpracováváme za účelem dojednávání obchodních smluv, nebo za účelem jejich plnění a případně za účelem kontroly našich nároků nebo povinností z takových smluv plynoucích. Osobní údaje jsou v takovém případě zpracovávány na základě právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to proto, že zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, kdy je smluvní vztah účinný, a po jeho skončení ještě 5 let, a to z důvodu doložení těchto smluv v případné účetní nebo daňové kontrole.

K údajům o členech nebo o obchodních partnerech mohou kromě nás mít v omezeném rozsahu také přístup osoby, které nám pomáhají při poskytování služeb. Tak je tomu v případě EKOPOR Bílková s.r.o., IČO: 04429656; DIČ: CZ04429656, se sídlem Trávnická 436, 685 01 Bučovice, která pro nás zajišťuje účetní služby a z titulu poskytování účetních služeb může mít k takovým údajům v nezbytném rozsahu přístup.

Vedle toho mohou mít k osobním údajům přístup i další příjemci, a to z řad orgánů veřejné moci. K tomu dochází jen tehdy, pokud vykonávají kontrolní nebo dozorovou činnost na základě právního předpisu.

 Každý subjekt osobních údajů má následující práva: 

  • požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu (aktualizaci) údajů, nebo jejich výmaz,
  • případně požadovat omezení zpracování údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • požadovat přenesení osobních údajů,
  • se stížností se obrátit na dozorový orgán (uoou.cz).

 

V případě uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dobrunka@dobrunka.cz, nebo na výše uvedené adrese sídla.

Mgr. Dobruška Hanousková

V Čechyni dne 22. 2. 2022, aktualizace 5.7.2023

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign