Dětské pedagogické centrum Dobrunka 

  Dětské pedagogické centrum Dobrunka je soukromou společností. Naše služby doplňují širokou škálu stávajících aktivit v Bučovicích a okolí. Propojujeme pedagogické poradny, školy a psychology tím, že vedeme děti tak, aby se rovnoměrně rozvíjely a odstranily si vzdělávací obtíže. Zajímáme se o zdravý duševní vývoj dítěte již od narození a provázíme jej do jeho 10 let. Přispíváme k rovnoměrnému rozvoji dětí a předcházíme společně s rodinami k pozdějším možným obtížím. 
     Co? Věnujeme se rozvoji řeči, rozvoji sluchu, rozvoji zraku, rozvoji hmatu, rozvoji čichu, rozvoji grafomotoriky, osvojování prvotních matematických představ, předčtenářské gramotnosti, pohybovému rozvoji nebo i předškolní přípravě. Vedeme děti v lásce k rodině, přírodě a pohybu.
Přihlásit se můžete na konzultace, individuální vedení dítěte i skupinové činnosti hravou formou. V dopoledních hodinách se ve Školičce věnujeme dětem pracujících rodičů i maminkám s maličkými dětmi.Již 20 let poskytujeme odbornou poradenskou činnost spojenou s doporučeními, jak vést děti pomalými krůčky k osobnostnímu růstu, aby se zbytečně nestresovaly. Tyto poznatky jsme získali díky zkušenostem během desítek let, zejména prostřednictvím odkazu minulých dvou generací rodiny Hanousků, jejichž pedagogická praxe pro nás byla zásadní oporou.

V Bučovicích se nově věnujeme rozvoji řeči, rozvoji grafomotoriky, osvojování prvotních matematických představ. Vedeme děti v lásce k přírodě a k pohybu venku. Zajišťujeme individuální vzdělávání, předškolní přípravu i skupinové činnosti hravou formou.

 

 

 

 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign