Předškolní příprava

Kurz předškolní přípravy dětí od 2 let (skupina 2 až 5 dětí)

Kurz předškolní přípravy dětí od 5 let (skupina 2 až 5 dětí)

Kurz individuální přípravy (viz záložka Individuální vzdělávání)

 

Předškolní přípravě se věnujeme již od dvou let věku dítěte. Pomůžeme velmi rádi a profesionálně s vedením dítěte v oblasti jeho rozvoje před nástupem do školní výuky. Vycházíme především z danosti, že se dítě učí nápodobou a jejich příkladem jsme my – rodiče, prarodiče, vychovatelé, učitelé, sourozenci, trenéři.

 

Kurz předškolní přípravy dětí od 2 let se uskutečňuje formou docházky do NEDĚLNÍ ŠKOLKY U BABIČKY a konzultacemi nejlépe s oběma rodiči. Přihláška níže.

Soustředíme se na:

 • rozvíjení řeči
 • rozvoj hrubé motoriky
 • písničky
 • říkadla
 • rozvoj pohybu
 • komplexní trénink mozku
 • seznámení s grafomotorikou

 
Kurz předškolní přípravy dětí od 5 let 
Kurz předškolní přípravy dětí od 5 let otevíráme od 7. 2. 2023, potrvá do 4. 4. 2023. Termín: úterý od 16:00 hod do 16:45 hod v Komunitním centru Dobrunka v Rousínově - Čechyni č. 155.

Cena kurzu činí 2 000 Kč.

Přihlásit se lze u školitelky Mgr. Dobrušky Hanouskové do 15. dne v měsíci osobně (prosím, přineste vyplněnou přihlášku), telefonicky 12:00 do 12:45 každý den (v nepřítomnosti voláme zpět), nebo e-mailem na adrese dobrunka@dobrunka.cz.

Přihláška dítěte do Předškolní přípravy

Náplň Kurzu předškolní přípravy od 5 let vychází z toho, co by měl předškolák umět, než nastoupí do školy. 

Obsahuje učení, procvičování, rozvíjení:

 • vytváření vhodných návyků pro školní práci
 • pravolevá orientace
 • předčtenářská gramotnost
 • matematická představa
 • zraková koordinace
 • cvičení hrubé motoriky
 • cvičení jemné motoriky pomocí bodových cvičení podle MUDr. V. Kleplové
 • cvičení paměti
 • cvičení sluchové paměti
 • cvičení zrakové paměti
 • rozvoj kognitivních funkcí
 • grafomotorika – příprava na psaní

Co by mělo dítě možná umět před nástupem do kurzu? Zpaměti znát telefonní číslo jednoho z rodičů.

CO může umět předškolák:
Zde uvádíme některé odpozorované znaky školní zralosti:

Tělesná vyspělost:
Výměna mléčného chrupu
Filipínská míra
Otevře dlaň po jednom prstu

Sebeobsluha:
Vstává samostatně v 6:30
Samostatně zvládá hygienu a toaletě
Zapne knoflík
Zaváže mašličku  

Koncentrace pozornosti:
Soustředí se na zadaný úkol 
Umí vykonat 2 pokyny za sebou
Neodbíhá k hračkám
Dokončí úkol (I když jej nebaví)

Psychická zralost:
Dítě chce jít do školy
Otec chce, aby dítě šlo do školy
Matka chce, aby dítě šlo do školy

Komunikace s okolím:
Navázat oční kontakt
Respektovat odlišnosti
Zná jméno a příjmení rodičů
Umí se představit
Ví, kde bydlí (obec)
Pamatuje si telefonní číslo na jednoho člena rodiny

Grafomotorika:
Umí bezpečně kruh ve směru hodinových ručiček (alespoň na formátu A 3)
Umí bezpečně levotočivý kruh (alespoň na formátu A 3)

Předmatematická gramotnost:
Nepočítá po jedné. 0, 1, 2, 3, 4, 5 vidí hned.
Zná směr hodinových ručiček
Vyjmenuje roční období
Vyjmenuje dny v týdnu
Vyjmenuje měsíce
Pozná barvy

Předčtenářská gramotnost:
Otočí list v knize
Očima umí sledovat pohyb prstu po řádku
Pozná první písmeno ve svém jméně a v příjmení

Vytváření pracovních návyků:
při práci se nemluví
při činnosti se neodbíhá k hračkám
umím se pohybovat bez doprovodu dospělé osoby

 

Kontaktní formulář

Jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Příloha: (max.2MB)
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Více informací zde 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign