Předškolní příprava

Kurz předškolní přípravy dětí od 5 do 7let 
Kurz  1. 2. 2024  a potrvá do 28. 3. 2024. Termín: čtvrtek od 15:00 hod do 15:45 hod v Bučovicích na ulici Slavkovská, č.p. 33

Cena kurzu činí za měsíc 1 000 Kč + DPH

Přihlaste se  osobně, telefonicky  nebo e-mailem na adrese dobrunka@dobrunka.cz.

Náplň  vychází z toho, co by měl předškolák umět, než nastoupí do školy. 

Obsahuje učení, procvičování, rozvíjení:

 • vytváření vhodných návyků pro školní práci
 • pravolevá orientace
 • předčtenářská gramotnost
 • matematická představa
 • zraková koordinace
 • cvičení hrubé motoriky
 • cvičení jemné motoriky pomocí bodových cvičení podle MUDr. V. Kleplové
 • cvičení paměti
 • cvičení sluchové paměti
 • cvičení zrakové paměti
 • rozvoj kognitivních funkcí
 • grafomotorika – příprava na psaní

   

Co by mělo dítě možná umět před nástupem do kurzu? Zpaměti znát telefonní číslo jednoho z rodičů.

 

CO může umět předškolák:
Zde uvádíme některé odpozorované znaky školní zralosti:

Tělesná vyspělost:
Výměna mléčného chrupu
Filipínská míra
Dítě otevře dlaň po jednom prstu

Sebeobsluha:
Vstává samostatně v 6:30
Samostatně zvládá hygienu na toaletě
Zapne knoflík
Zaváže mašličku  

Koncentrace pozornosti:
Soustředí se na zadaný úkol 
Umí vykonat 2 pokyny za sebou
Neodbíhá k hračkám
Dokončí úkol (I když jej nebaví)

Psychická zralost:
Dítě chce jít do školy
Otec chce, aby dítě šlo do školy
Matka chce, aby dítě šlo do školy

Komunikace s okolím:
Navázat oční kontakt 
Respektovat odlišnosti
Zná jméno a příjmení rodičů
Umí se představit
Ví, kde bydlí (obec)
Pamatuje si telefonní číslo na jednoho člena rodiny

Grafomotorika:
Umí bezpečně kruh ve směru hodinových ručiček (alespoň na formátu A 3)
Umí bezpečně levotočivý kruh (alespoň na formátu A 3)

Předmatematická gramotnost:
Nepočítá po jedné. 0, 1, 2, 3, 4, 5 vidí hned.
Zná směr hodinových ručiček
Vyjmenuje roční období
Vyjmenuje dny v týdnu
Vyjmenuje měsíce
Pozná barvy

Předčtenářská gramotnost:
Otočí list v knize
Očima umí sledovat pohyb prstu po řádku
Pozná první písmeno ve svém jméně a v příjmení

Vytváření pracovních návyků:
při práci se nemluví
při činnosti se neodbíhá k hračkám
umím se pohybovat bez doprovodu dospělé osoby

 

Kontaktní formulář

Jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Příloha: (max.2MB)
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Více informací zde 

Copyright © 2022 dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign